نقد استاد

هرکس شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت براو سنگین آید، عمل كردن به آنها براو سنگین تر است.... امام علي عليه‌السلام

» پردازش سیگنالهای دیجیتال :: یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳
» نظرات کلی :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» مدلسازی سیستمهای بیولوژیک :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» پردازش زمان-فرکانس-مکان :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» مدارهای الکتریکی 1 :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» طراحی خودکار مدارات دیجیتال (FPGA) :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» شیوه ارائه مطالب علمی و اخلاق حرفه‌ای :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» سیگنالها و سیستمها :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» کنترل خطی :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» صفحه نخست :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧