نقد استاد

هرکس شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت براو سنگین آید، عمل كردن به آنها براو سنگین تر است.... امام علي عليه‌السلام

نظرات کلی
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ 

لطفاً نظرات کلی و غیر درسی خود را در این بخش وارد کنید.


,


کلمات کلیدی: نظرات کلی