نقد استاد

هرکس شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت براو سنگین آید، عمل كردن به آنها براو سنگین تر است.... امام علي عليه‌السلام

آبان 89
4 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
4 پست